Cuvant de Salut

Imaginea Cladirii MuzeuluiMuzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi își propune să reprezinte, în egală măsură, cea mai înaltă expresie a prestigiului academic şi principalul catalizator al comunităţii științifice. Această dublă perspectivă implică mobilizarea tuturor energiilor intelectuale atașate afectiv de prima instituție concepută pentru a servi învățământului superior modern din România. În spațiul primitor al noului sediu absolvenții își pot regăsi principalele repere ale formării, prezentate atât ca imagini care îi înfățișează pe cei mai prestigioși magiștri, adevărați creatori de școală în domeniile lor de activitate, cât și prin diverse obiecte care au servit studiului, precum sunt cursurile, sintezele sau materialele de laborator. Toate materialele, destinate altădată uzului curent în folosul cunoașterii, au dobândit, grație acestui sanctuar al memoriei academice, statutul de exponate neprețuite, a căror menire este să suscite emulația în rândul generațiilor prezente.

Muzeul își onorează misiunea superioară cu sprijinul permanent al celor care s-au format sau au vegheat la modul în care s-a realizat desăvârșirea profesională a tinerilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ca oglindă a acestui spațiu al instrucției superioare, lăcașul consacrat istoriei academice deţine rolul de factor coagulant al fiecărei promoţii, constituind pentru profesori și absolvenţi un reper intelectual identitar esențial. Prin Alma Mater Iassiensis Muzeul ne aparține tuturor și avem datoria să-i sporim patrimoniul lăsându-i în grijă amintirile vieții universitare de altădată și să contribuim cu surplusul agonisirii noastre la propășirea cunoașterii trecutului celei mai vechi instituții de învățământ superior din țară.