Revista Muzeului

Revista Historia Universitatis Iassiensis este o publicație academică dedicată studiilor, articolelor, recenziilor, notelor bibliografice, rapoartelor academice, eseurilor și altor categorii de materiale tehnice și administrative. Tema lor se circumscrie problematicii istoriei universității (și universităților din Europa Centrală și de Est, în special), precum și istoriei educației, în general. Sunt binevenite (și încurajate) studiile comparate și teoretice privind istoria și istoriografia universității. În același timp, acordăm o importanță majoră studiilor și articolelor legate de istoria educației și a vieții intelectuale, în măsura în care acestea se referă în mod semnificativ la istoria universității. Împreună cu contribuțiile istoriografice, revista încurajează, de asemenea, abordări privind muzeologia universitară.

Site-ul Revistei „Historia Universitatis Iassiensis”