Misiune

Muzeul care a funcţionat până la 26 octombrie 2010 şi-a îndeplinit menirea în acord cu resursele umane şi materiale care i-au fost alocate, însă noua formulă de organizare trebuie să implice o importantă transformare, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Instituţia, care deţine statutul de departament în cadrul Universităţii, cumulează dubla tradiţie a valorificării materialelor rezultate din cercetările arheologice şi a celor care aparţin de istoria vieţii academice. Pornind de la această moştenire istorică şi simbolică, Muzeul Universităţii va fi organizat în două secţii, una arheologică şi alta academică, aflate într-o relaţie de complementaritate.

Pe lângă tradiţe, liantul dintre aceste componente administrative trebuie asigurat de o concepţia unitară, potrivit căreia activitatea de conservare şi expunere urmează să fie dublată de realizarea unui cadru propice cunoaşterii trecutului Universităţii, sub toate aspectele sale. Pe lângă misiunea patrimonială, instituţia noastră îşi propune să funcţioneze ca un spaţiu formativ şi de promovare a schimburilor universitare, graţie constituirii în interiorul său a unei platforme de cercetare consacrată trecutului instituţiilor de învăţământ superior şi a culturii universitare în general. Rezultatele acestor eforturi de cunoaştere vor fi valorificate prin intermediul unor manifestări ştiinţifice, urmând ca cele mai preţioase contribuţii să fie publicate în cadrul revistei Muzeului.